กรุงเทพมหานคร WEATHER

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 500 บาท

แคดดี้ 350 บาท

รวมรถกอล์ฟ 1,300 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 300 บาท

แคดดี้ 350 บาท 

รวมรถกอล์ฟ 1,150 บาท 

บุคคลทั่วไป 

กรีนฟี 800 บาท

แคดดี้ 350 บาท 

รวมรถกอล์ฟ 1600 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 500 บาท

แคดดี้ 350 บาท 

รวมรถกอล์ฟ 1,350 บาท