สืบเนื่องจากในปี พ.ศ 2519 สนามกอล์ฟทหารอากาศเดิม ( สนามกอล์ฟ กานตรัตน์ ) ซึ่งมีทั้งหมด 36 หลุม ถูกยกเลิก ด้านทิศเหนือสุด 9 หลุม คงเหลือ 27 หลุม ทั้งนี้เพราะ การบินพลเรือนต้องการ เพื่อสร้างลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนั้น พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ (ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ) และรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงขยายทางวิ่ง และ ลานจอดเครื่องสนามบินดอนเมืองเพิ่ม โดยใช้พื้นที่ สนามกอล์ฟทหารอากาศ จึงถูกดัดแปลงปรับปรุงเหลือ 18 หลุม การดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ.2523 และใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟกานตรัตน์”

          หลังจากที่สนามกอล์ฟทหารอากาศ (สนามกอล์ฟกานตรัตน์) ถูกลดลงให้เหลือเพียง 18 หลุม พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น) เห็นความจำเป็นว่ากองทัพอากาศต้องมีสนามกอล์ฟอีกแห่งหนึ่งเพื่อทดแทน สนามกอล์ฟเดิมที่ถูกลดลงไป จึงริเริ่มให้ดำเนินการสร้างสนามกอล์ฟขึ้น อีกแห่งบนพื้นที่ 625 ไร่ ณ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ( เรียกขณะนั้นว่า “ลาดเป็ด” ซึ่งเดิมป็นพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งกองทัพอากาศขอใช้เป็นสนามฝึกโดดร่ม ทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ ) โดยสร้างจำนวน 18 หลุมการออกแบบและวาง Layout ได้จัดทำโดย คณะนายทหารอากาศ จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ

          การดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ.2528 จึงเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2528 โดย พล.อ.อ.ประพันธุ์ ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศขณะนั้น ) เป็นประธาน และใช้ชื่อสนามว่า “สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์” มาจนถึงปัจจุบัน

0
Hole
0
Yards
0
Par