ประวัติ

สนามกานตรัตน์

พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์

อดีตเสนาธิการทหารอากาศ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา

อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ

อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

อดีตประธานรัฐสภาไทย

พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์

อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

          เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๔๙๕ และเปิดใช้งานได้เมื่อ ปี ๒๔๙๙ โดยการริเริ่มของ พล.อ.ต.ทวี จุลละทรัพย์ ในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ ใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟทหารอากาศ” สามารถเล่นได้ ๙ หลุม และระหว่างปี ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม จนครบ ๑๘ หลุม ซึ่งต่อมา พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม ทางด้านทิศใต้ รวมเป็น ๒๗ หลุม เปิดให้เล่นเมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๐๙ ใช้ชื่อว่า “สนามงู” และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม รวมเป็น ๓๖ หลุม ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การบินพลเรือน (สมัยนั้น) ต้องการพื้นที่จัดทำเป็นลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ขณะดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ได้ยกเลิกหลุมตอนเหนือ และดัดแปลงสนามกอล์ฟให้เหลือ ๑๘ หลุม บนพื้นที่ ๓๖๐ ไร่ และใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟกานตรัตน์” ในปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ

๑. เพื่อให้มีสนามกอล์ฟ และเพื่อให้พื้นที่แลดูสวยงาม ขณะที่มองจากเครื่องบิน เมื่อขึ้น – ลง หรือบินผ่าน เหมือนสนามบินต่างประเทศ

๒. สนามกอล์ฟเป็นสถานที่ ที่มีประโยชน์ ต่อการพัฒนากำลังพลด้านกีฬากอล์ฟ ทั้งความสามารถ กำลังกาย กำลังใจ และสร้างนิสัยการเป็นนักกีฬาที่ดี ไม่ปฎิบัติตนผิดกฏกติกา มารยาท ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

เกียรติประวัติของสนามกอล์ฟ

  • เป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกที่มีครบ ๑๘ หลุมของกรุงเทพฯ และเป็นสนามที่ ๒ ของประเทศไทย รองจากสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน
  • เคยใช้แข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่น ติดต่อกันถึง ๗ ครั้ง (ในปี ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒, ๒๕๑๔ และ ๒๕๑๕)
  • เป็นสนามกอล์ฟอันดับ ๓ ใน ๑๐ ของโลกที่น่าเล่นเพราะแปลก และสำนักข่าว CNN เคยนำเสนอข่าวว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งเดียวในโลกที่อยู่ระหว่างทางวิ่งของสนามบิน สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้
  • ปัจจุบันสนามกอล์ฟกานตรัตน์ เป็นสนามที่อยู่ในเขตพื้นที่ Airside ของ ทดม.การเข้าออกจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ รปภ. ในเขตพื้นที่ Airside ของ ทดม./ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02 534 3842 , 089 117 7483

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.