อัตราค่าบริการ

กรีนฟี 18 หลุม

นักกอล์ฟ

วันราชการ

วันหยุดราชการ

บุคคลทั่วไป

300 บาท

600 บาท

ทหารอากาศ คู่สมรส / บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

นายพลต่างเหล่าทัพ


100 บาท


100 บาท

ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ

ผู้ช่วยฝึกสอนกอล์ฟ

ประจำสนาม ทอ.


50 บาท


50 บาท

คู่สมรส /

บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

ของผู้เกษียณอายุราชการ ทอ.


200 บาท


300 บาท

ข้าราชการ ทอ. ลาออก

(มีบัตรราชการบำนาญ)

150 บาท

250 บาท

ข้าราชการ ทอ. ลาออก

(ไม่มีบัตรราชการบำนาญ)

200 บาท

300 บาท

สมาชิกรายปี

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

200 บาท

300 บาท

พนักงานการบินไทย

พนักงานวิทยุการบิน

พนักงานท่าอากาศยาน


200 บาท


300 บาท

บัตรแลกเปลี่ยน

200 บาท

300 บาท

นายทหารนักเรียนต่างชาติและต่างเหล่าทัพ

200 บาท

300 บาท

สมาชิกอาวุโสรายปี

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

150 บาท

200 บาท

ค่าแคดดี้

350 บาท

350 บาท

ค่ารถกอล์ฟ

500 บาท

500 บาท

กรีนฟี 9 หลุม

นักกอล์ฟ

วันราชการ

วันหยุดราชการ

บุคคลทั่วไป

100 บาท

200 บาท

ทหารอากาศ คู่สมรส / บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

นายพลต่างเหล่าทัพ


50 บาท


50บาท

ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ

ผู้ช่วยฝึกสอนกอล์ฟ

ประจำสนาม ทอ.


50 บาท


50 บาท

คู่สมรส /

บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

ของผู้เกษียณอายุราชการ ทอ.


50 บาท


50บาท

สมาชิกวิสามัญ

(บัตรสีเขียว)

100 บาท

150 บาท

ค่าแคดดี้

180 บาท

180 บาท

ค่ารถกอล์ฟ

300 บาท

300 บาท

นักกอล์ฟ วันราชการ วันหยุดราชการ
18 หลุม
9 หลุม
18 หลุม
9 หลุม
บุคคลทั่วไป
300 บาท
100 บาท
600 บาท
200 บาท

สมาชิกสามัญ

ทหารอากาศ และคู่สมรส/บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

นายพลต่างเหล่าทัพ

 

100 บาท

 

100 บาท

 

100 บาท

 

100 บาท

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยฝึกสอนกอล์ฟ ประจำสนามกอล์ฟ ทอ.
50 บาท
50 บาท
50 บาท
50 บาท
คู่สมรส / บุตรของผู้เกษียณอายุราชการ ทอ.
200 บาท
100 บาท
300 บาท
100 บาท

สมาชิกวิสามัญ

ข้าราชการ ทอ. ลาออก และมีบัตรข้าราชการบำนาญ

 

150 บาท

 

100 บาท

 

250 บาท

 

150 บาท

ข้าราชการ ทอ. ลาออก และไม่มีบัตรข้าราชการบำนาญ
200 บาท
100 บาท
300 บาท
150 บาท
สมาชิกชำระค่าบำรุงรายปีสนามกอล์ฟกานตรัตน์
200 บาท
100 บาท
300 บาท
150 บาท
พนักงานการบินไทย ,วิทยุการบิน,ท่าอากาศยาน(ชำระค่าบำรุงรายปี)
200 บาท
100 บาท
300 บาท
150 บาท
บัตรแลกเปลี่ยน หน่วยงานต่างๆ
200 บาท
100 บาท
300 บาท
150 บาท
นายทหารนักเรียนต่างเหล่าทัพและต่างชาติ
200 บาท
100 บาท
300 บาท
150 บาท
สมาชิกอาวุโสรายปี สนามกอล์ฟกานตรันต์
150 บาท
100 บาท
200 บาท
150 บาท
ค่าแคดดี้
350 บาท
180 บาท
350 บาท
180 บาท
ค่ารถกอล์ฟ
500 บาท
300 บาท
500 บาท
300 บาท

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02 534 3842 , 089 117 7483

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.