ข่าวประชาสัมพันธ์

DON MUEANG WEATHER
  • วันธรรมดา
  • วันหยุดราชการ
  • Sport Day

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 300 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 850 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 800 บาท

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 600 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 1,350 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 300 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 800 บาท
กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 800 บาท

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02 534 3842 , 089 117 7483

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.