ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมกอล์ฟเยาวชน ช้าง – กองทัพอากาศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

หน้าแรก สนามกอล์ฟ & สนามฝึกซ้อม สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟธูปะเตมีย์ ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเรา ผู้บัญชาการ...

Read More
DON MUEANG WEATHER

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 300 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 1050 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 900 บาท

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 600 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 1,350 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 300 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 1050 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

วันจันทร์ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.30

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 900 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 100 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 850 บาท

เกี่ยวกับสนาม

          เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๔๙๕ และเปิดใช้งานได้เมื่อ ปี ๒๔๙๙ โดยการริเริ่มของ พล.อ.ต.ทวี จุลละทรัพย์ ในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ ใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟทหารอากาศ” สามารถเล่นได้ ๙ หลุม และระหว่างปี ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม จนครบ ๑๘ หลุม ซึ่งต่อมา พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม ทางด้านทิศใต้ รวมเป็น ๒๗ หลุม เปิดให้เล่นเมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๐๙ ใช้ชื่อว่า “สนามงู” และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม รวมเป็น ๓๖ หลุม ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การบินพลเรือน (สมัยนั้น) ต้องการพื้นที่จัดทำเป็นลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ขณะดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ได้ยกเลิกหลุมตอนเหนือ และดัดแปลงสนามกอล์ฟให้เหลือ ๑๘ หลุม บนพื้นที่ ๓๖๐ ไร่ และใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟกานตรัตน์” ในปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02 534 3842 , 089 117 7483

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.