ข่าวประชาสัมพันธ์

DON MUEANG WEATHER
  • วันธรรมดา
  • วันหยุดราชการ

บุคคลทั่วไป * อายุต่ำกว่า 60 ปี

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

บุคคลทั่วไป * อายุมากกว่า 60 ปี

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 900 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 900 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 100 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 850 บาท

* ราคาโปรโมชั่น วันที่ 1-30 กันยายน 2564 *

บุคคลทั่วไป * อายุต่ำกว่า 60 ปี

กรีนฟี 200 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 950 บาท

บุคคลทั่วไป * อายุมากกว่า 60 ปี

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 900 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 150 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 900 บาท

สมาชิกอาวุโส

กรีนฟี 100 บาท
แคดดี้ฟี 350 บาท
รวมรถกอล์ฟ 850 บาท

* ราคาโปรโมชั่น วันที่ 1-30 กันยายน 2564 *

เกี่ยวกับสนาม

          เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๔๙๕ และเปิดใช้งานได้เมื่อ ปี ๒๔๙๙ โดยการริเริ่มของ พล.อ.ต.ทวี จุลละทรัพย์ ในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ ใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟทหารอากาศ” สามารถเล่นได้ ๙ หลุม และระหว่างปี ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม จนครบ ๑๘ หลุม ซึ่งต่อมา พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ ได้สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม ทางด้านทิศใต้ รวมเป็น ๒๗ หลุม เปิดให้เล่นเมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๐๙ ใช้ชื่อว่า “สนามงู” และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ สร้างเพิ่มอีก ๙ หลุม รวมเป็น ๓๖ หลุม ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การบินพลเรือน (สมัยนั้น) ต้องการพื้นที่จัดทำเป็นลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ พล.อ.อ.พะเนียง กานตรัตน์ ขณะดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารอากาศ ได้ยกเลิกหลุมตอนเหนือ และดัดแปลงสนามกอล์ฟให้เหลือ ๑๘ หลุม บนพื้นที่ ๓๖๐ ไร่ และใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟกานตรัตน์” ในปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02 534 3842 , 089 117 7483

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.