อัตราค่าบริการ

กรีนฟี 18 หลุม

นักกอล์ฟ

วันราชการ

วันหยุดราชการ

บุคคลทั่วไป

600 บาท

1000 บาท

ทหารอากาศ คู่สมรส / บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

นายพลต่างเหล่าทัพ


100 บาท


100 บาท

ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ

ผู้ช่วยฝึกสอนกอล์ฟ

ประจำสนาม ทอ.


50 บาท


50 บาท

คู่สมรส /

บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

ของผู้เกษียณอายุราชการ ทอ.


300 บาท


500 บาท

ข้าราชการ ทอ. ลาออก

(มีบัตรราชการบำนาญ)

200 บาท

300บาท

ข้าราชการ ทอ. ลาออก

(ไม่มีบัตรราชการบำนาญ)

250 บาท

400 บาท

สมาชิกรายปี

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

300 บาท

500 บาท

พนักงานการบินไทย

พนักงานวิทยุการบิน

พนักงานท่าอากาศยาน


300 บาท


500 บาท

บัตรแลกเปลี่ยน

350 บาท

550 บาท

นายทหารนักเรียนต่างชาติและต่างเหล่าทัพ

350 บาท

550 บาท

ค่าแคดดี้

350 บาท

350 บาท

ค่ารถกอล์ฟ

500 บาท

500 บาท

กรีนฟี 9 หลุม

นักกอล์ฟ

วันราชการ

วันหยุดราชการ

บุคคลทั่วไป

300 บาท

-

ทหารอากาศ คู่สมรส / บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

นายพลต่างเหล่าทัพ


100 บาท


100 บาท

ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ

ผู้ช่วยฝึกสอนกอล์ฟ

ประจำสนาม ทอ.


50 บาท


50 บาท

คู่สมรส /

บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

ของผู้เกษียณอายุราชการ

ทอ.


100 บาท


100 บาท

สมาชิกวิสามัญ

(บัตรสีเขียว)

200 บาท

300 บาท

ค่าแคดดี้

180 บาท

180 บาท

ค่ารถกอล์ฟ

300 บาท

300 บาท

นักกอล์ฟ วันราชการ วันหยุดราชการ
18 หลุม
9 หลุม
18 หลุม
9 หลุม
บุคคลทั่วไป
600 บาท
300 บาท
1,000 บาท

     -

สมาชิกสามัญ

ทหารอากาศ และคู่สมรส/บุตร อายุไม่เกิน 25 ปี

นายพลต่างเหล่าทัพ

 

100 บาท

 

100 บาท

 

100 บาท

 

100 บาท

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยฝึกสอนกอล์ฟ ประจำสนามกอล์ฟ ทอ.
50 บาท
50 บาท
50 บาท
50 บาท
คู่สมรส / บุตรของผู้เกษียณอายุราชการ ทอ.
300 บาท
100 บาท
500 บาท
100 บาท

สมาชิกวิสามัญ

ข้าราชการ ทอ. ลาออก และมีบัตรข้าราชการบำนาญ

 

200 บาท

 

200 บาท

 

300 บาท

 

300 บาท

ข้าราชการ ทอ. ลาออก และไม่มีบัตรข้าราชการบำนาญ
250 บาท
200 บาท
400 บาท
300 บาท
สมาชิกชำระค่าบำรุงรายปีสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์
300 บาท
200 บาท
500 บาท
300 บาท
พนักงานการบินไทย ,วิทยุการบิน,ท่าอากาศยาน(ชำระค่าบำรุงรายปี)
300 บาท
200 บาท
500 บาท
300 บาท
บัตรแลกเปลี่ยน หน่วยงานต่างๆ
350 บาท
200 บาท
550 บาท
300 บาท
นายทหารนักเรียนต่างเหล่าทัพและต่างชาติ
350 บาท
200 บาท
500 บาท
300 บาท
ค่าแคดดี้
350 บาท
180 บาท
350 บาท
180 บาท
ค่ารถกอล์ฟ
500 บาท
300 บาท
500 บาท
300 บาท