ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร WEATHER
  • วันธรรมดา
  • วันหยุดราชการ
  • Sport Day

บุคคลทั่วไป

กรีนฟี 500 บาท

แคดดี้ 350 บาท

รวมรถกอล์ฟ 1,300 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 250 บาท

แคดดี้ 350 บาท 

รวมรถกอล์ฟ 1,100 บาท 

บุคคลทั่วไป 

กรีนฟี 800 บาท

แคดดี้ 350 บาท 

รวมรถกอล์ฟ 1600 บาท

สมาชิก

กรีนฟี 400 บาท

แคดดี้ 350 บาท 

รวมรถกอล์ฟ 1,250 บาท 

ทุกวันธรรมดา
* ยกเว้น พุธ(่บ่าย)

กรีนฟี + แคดดี้ฟี = 600 บาท

กรีนฟี + แคดดี้ฟี + รถกอล์ฟ  = 1000 บาท

เกี่ยวกับสนาม

     สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ 625 ไร่ ซึ่งในขณะนั้นถูกเรียกว่า “ลาดเป็ด” และเปิดให้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2528 โดยมี พลอากาศเอก ประพันธุ์  ธูปะเตมีย์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ขณะนั้น) เป็นประธาน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 หลุม ออกแบบและวางโครงร่าง (Course Layout) โดย คณะนายทหารอากาศ จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

เลขที่ 14 หมู่ 8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02-534-3880 , 098-899-9479  

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.