ROYAL THAI AIRFORCE GOLF COURSE

event

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ วันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕ เพื่อสร้างเสริมการบริการให้มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของแคดดี้สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โดยมีหัวข้ออบรมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น …

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕ Read More »

สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) 21 ตำแหน่ง

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) จำนวน 21 ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้)     1.เพศชายหรือหญิง     2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์     3.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปกรณีเป็นแคดดี้นักเรียนจะต้องอยู่ระหว่างการศึกษาและมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี  …

สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) 21 ตำแหน่ง Read More »

เปิดอบรมกอล์ฟเยาวชน ช้าง – กองทัพอากาศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

หน้าแรก สนามกอล์ฟ & สนามฝึกซ้อม สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟธูปะเตมีย์ ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเรา ผู้บัญชาการ สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ สนามฝึกซ้อม สนามฝึกซ้อมกอล์ฟธูปะเตมีย์ ติดต่อเรา เปิดอบรมกอล์ฟเยาวชน ช้าง – กองทัพอากาศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง …

เปิดอบรมกอล์ฟเยาวชน ช้าง – กองทัพอากาศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 Read More »

กอล์ฟการกุศล สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เนื่องจากทางสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว นำเป็นสวัสดิการ และทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่และแคดดี้สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ในนามของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและแคดดี้สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นักกอล์ฟทุกท่าน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นอย่างดียิ่ง …

กอล์ฟการกุศล สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ Read More »

โครงการฝึกอบรบกอล์ฟเยาวชน ทอ. ประจำปี 64

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา โครงการฝึกอบรบกอล์ฟเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564            สนามกอล์ฟกองทัพอากาศ ดอนเมือง ได้มีโครงการฝึกอบรบกีฬากอล์ฟ เพื่อส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้แก่เยาวชน ทอ. ประจำปี 2564 โดยมีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 91 คน …

โครงการฝึกอบรบกอล์ฟเยาวชน ทอ. ประจำปี 64 Read More »