ROYAL THAI AIRFORCE GOLF COURSE

คณิน สุขโรจน์

โครงการฝึกอบรบกอล์ฟเยาวชน ทอ. ประจำปี 64

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา โครงการฝึกอบรบกอล์ฟเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564            สนามกอล์ฟกองทัพอากาศ ดอนเมือง ได้มีโครงการฝึกอบรบกีฬากอล์ฟ เพื่อส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้แก่เยาวชน ทอ. ประจำปี 2564 โดยมีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 91 คน …

โครงการฝึกอบรบกอล์ฟเยาวชน ทอ. ประจำปี 64 Read More »

กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. มาให้คำแนะนำ COVID-19

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ข่าวประชาสัมพันธ์           สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ได้ประสานเจ้าหน้าที่และพยาบาลจากกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มาตรวจและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานแคดดี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญๆดังนี้ วิธีที่เราปฏิบัติอยู่ดีแล้ว ขอให้เคร่งครัด ห้ามใช้แก้วน้ำร่วมกันเด็ดขาด : ทิ้งแก้วน้ำดื่มที่จุดลงถุงแล้ว …

กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. มาให้คำแนะนำ COVID-19 Read More »