ROYAL THAI AIRFORCE GOLF COURSE

admin

สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) 21 ตำแหน่ง

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) จำนวน 21 ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้)     1.เพศชายหรือหญิง     2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์     3.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปกรณีเป็นแคดดี้นักเรียนจะต้องอยู่ระหว่างการศึกษาและมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี  …

สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) 21 ตำแหน่ง Read More »

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานพนักงงานธุรการ     1.เพศหญิง อายุ 20-35 ปี     2.วุฒิ ม3 หรือเทียบเท่า ปวส./ปวช./ม.6/ป.ตรี     3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์   …

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Read More »