ROYAL THAI AIRFORCE GOLF COURSE

admin

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ วันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕ เพื่อสร้างเสริมการบริการให้มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของแคดดี้สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โดยมีหัวข้ออบรมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น …

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จัดอบรมแคดดี้ประจำปี ๖๕ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.และ ๑๙ ธ.ค.๖๕ Read More »

สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) 21 ตำแหน่ง

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) จำนวน 21 ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้)     1.เพศชายหรือหญิง     2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์     3.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปกรณีเป็นแคดดี้นักเรียนจะต้องอยู่ระหว่างการศึกษาและมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี  …

สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) 21 ตำแหน่ง Read More »

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติ ผู้บริหาร กรีนฟี Golf Course สมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก แกลลอรี่ ติดต่อเรา สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานพนักงงานธุรการ     1.เพศหญิง อายุ 20-35 ปี     2.วุฒิ ม3 หรือเทียบเท่า ปวส./ปวช./ม.6/ป.ตรี     3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์   …

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Read More »