Contact us

แผนกธุรการ

ติดต่อสอบถาม ส่งหนังสือ ห้องจัดเลี้ยงสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์
โทร 02 534 3570

แผนกพัสดุ

แผนกจัดการแข่งขัน

โทร 02 534 3570

แผนกบัญชีและงบประมาณ

โทร 02 534 8028

แผนกจัดหา

โทร 02 534 3571

แผนกทะเบียนและสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามเรื่อง การสมัครและการต่ออายุสมาชิก
โทร 02 534 3996

ที่อยู่

เลขที่ 14 หมู่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

จองเวลาออกรอบ

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์
Dhupatemiya Golf Course
+66 2 534 3880
+66 98 899 9479

สนามกอล์ฟกานตรัตน์
Kantarat Golf Course
+66 2 534 3842
+66 89 117 7483

ติดต่อเรา

rtaf.golf.course@gmail.com