สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานพนักงงานธุรการ
     1.เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
     2.วุฒิ ม3 หรือเทียบเท่า ปวส./ปวช./ม.6/ป.ตรี
     3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
     4.มีบุคลิกภาพ/มนุษยสัมพันธ์ดี และติดต่อสื่อสารได้ดี
     5.อัตราค่าจ้าง รายวัน วันละ 356 บ.

มีหน้าที่
     – ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ
     – ดำเนินการ รับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน การลงบัตรตรวจค้น
     – พิมพ์หนังสือแจกจ่ายหนังสือเวียนให้หน่วยเกี่ยวข้อง
     – บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงาน
     – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าฝ่ายธุรการมอบหมาย

ติดต่อรับใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธ.ค. 65 เวลา 08.00-16.00 น.(ในเวลาราชการ) หรือโทรติดต่อ 02-5343880 , 098-8999479

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

เลขที่ 14 หมู่ 8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02-534-3880 , 098-899-9479  

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.