สนามกอล์ฟกานตรัตน์มีความประสงค์ รับสมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) จำนวน 21 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้)
     1.เพศชายหรือหญิง
     2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
     3.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปกรณีเป็นแคดดี้นักเรียนจะต้องอยู่ระหว่างการศึกษาและมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
     4.สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีอวัยวะครบ 32 ประการ
     5.ไม่มีปัญหาด้านสายตา ด้านการได้ยิน และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
     6.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ยกเว้นความผิดลหุโทษ
     7.ไม่ติดยาเสพติด
     8.ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ เมื่อแต่งชุดแคดดี้
     9.ไม่สวมเครื่องประดับโลหะ หรือวัสดุอื่นๆ ตามรอยเจาะบนในหน้า เช่น ลิ้น จมูก คิ้ว หู ซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสม
    10.ไม่เป็นแคดดี้ที่ถูกให้ออกเนื่องจากมีความผิดตามผนวก ก.ข้อ 5.3 – 5.12, ข้อ 12.2 – 12.3 และลาออกโดยได้รับเงินจากกองทุนสวัสดิการแคดดี้ ไปแล้ว

     สามารถส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครพนักงานบริการถือถุงกอล์ฟ(แคดดี้) ได้ที่สนามกอล์ฟกานตรัตน์ ตั้งแต่บัดนี้
     *** Download ประกาศและใบสมัคร

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

เลขที่ 14 หมู่ 8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02-534-3880 , 098-899-9479  

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.