ข่าวประชาสัมพันธ์

          สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ได้มีการประสานงานกับ ศวอ.ทอ. ให้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 4 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟธูปะเตมีย์ ในวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ขอความร่วมมือนักกอล์ฟทุกท่าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ใกล้หากมีการฉีดพ่น เพื่อความปลอดภัยของนักกอล์ฟ และผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟทุกท่าน

          ทั้งนี้ ทางสนามกอล์ฟขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่าน ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันของทางสนามและรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          ทางสนามขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการ

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

เลขที่ 14 หมู่ 8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02-534-3880 , 098-899-9479  

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.